Професионални индустриални покрития от Teflon® и флуоропласти

Фин Коутинг Системс
bg en ro
Целулозно-хартиена промишленост
Химическа промишленост
Металургия и машиностроене
Хранително-вкусова промишленост
Други промишлени отрасли

Фин Коутинг Системс

Професионални индустриални покрития от Teflon® и флуоропласти

Услуги

Целулозно-хартиена промишленост

Teflon® и други флуоропластови (PTFE) покрития се използват успешно в целулозно-хартиената промишленост от доста дълго време. Ние предлагаме широка гама от покрития с различно предназначение за подобряване и подпомагане на производствения процес на целулоза и хартия.

Химическа промишленост

FinCoatingSystems предлага разнообразие от покрития за химическата индустрия. Нашите покрития позволяват вие да използвате по-евтини материали в области като минното дело, производство на стомана, химически торове, медицината и др.

Металургия и машиностроене

Предлагаме широка гама от покрития за използване в металургията и машиностроенето, където са необходими характеристики, като намаляване на триенето, устойчивост в агресивни среди, корозия и износоустойчивост. Обхвата на приложенията е почти неограничен, като дейностите по нанасянето на PTFE покрития търпят непрекъснато развитие.

Хранително-вкусова промишленост

Teflon® и другите флуоропласти са прилагат и използват успешно в хранително-вкусовата промишленост от дълго време. Покритията осигуряват лесно почистване на частите и предотвратяват залепването на продукта за повърхността. FinCoatingSystems предлага разнообразие от покрития с приложение в хлебарската, сладкарската, месопреработващата промишленост, професионалните кухни и др.

Други промишлени отрасли

FinCoatingSystems предлага покрития за различни индустрии, с оглед на почти неограниченото разнообразие от възможности които флуоропластите (PTFE) предлагат.